Izolacja przegrody zewnętrznej zapewnia zdrowotność budynku

Izolacja przegrody zewnętrznej zapewnia zdrowotność budynku

Właściwa konfiguracja przegrody zewnętrznej jest podstawą do zapewnienia zdrowotności i komfortu wewnątrz budynków. Błędy w tej konfiguracji bardziej dają się we znaki latem i zimą, kiedy to warunki klimatyczne ujawniają braki w izolacji budynku.

W celu osiągnięcia komfortu, przepisy stanowią o wewnętrznych warunkach latem od 23 do 25ºC i 45-60% wilgotności względnej, a zimą od 21 do 23ºC i 40-50% wilgotności względnej. Także należy mieć na uwadze ustanowione aspekty prawne na temat przenikania ciepła, wodoszczelności i wentylacji.

Dobra izolacja termiczna: klucz do zdrowotności i komfortu

Wydajność energetyczna w budownictwie wymaga tego, aby większa część komfortu została osiągnięta przez samą w sobie konstrukcję: forma okrycia budynku, zastosowane materiały i orientacja budynku. Wybór systemów izolacyjnych stanowi fundamentalny punkt dla otrzymania zdrowotnego i trwałego budynku.

Izolacja przegrody zewnętrznej zapewnia zdrowotność budynku

Porównanie materiałów izolacyjnych

Porównując przewodność ciepła głównych materiałów okazuje się, że materiały izolacyjne takie jak systemy poliuretanowe zapewniają najlepszą izolację dzięki bardzo niskiemu poziomowi przewodności.

Materiał Conductividad térmica
Cegła 0,49-0,87 W/m·K
Betonowy blok 0,35-0,79 W/m·K
styropianem 0,031-0,050 W/m·K
wełną mineralną 0,031-0,045 W/m·K
poliestyrenem ekstrudowanym 0,029-0,033 W/m·K
PUR 0,022-0,028 W/m·K

Nawet jeśli różnice między styropianem, poliestyrenem ekstrudowanym, wełną mineralną i systemami poliuretanowymi (PUR) są dziesiętne, mogą reprezentować kilkucentymetrową różnicę w grubości aby otrzymać tę samą odporność termiczną.

Izolacja i szczelność

Poza izolacją termiczną, dobrze skonstruowany budynek musi być odpowiednio szczelny: jeśli budynek nie jest właściwie uszczelniony, będzie nadal tracił energię, co bezpośrednio wpływa na zdrowie i komfort jego użytkowników.

Problematyka gazu radon

Przegroda zewnętrzna budynku nie tylko wpływa na wewnętrzny komfort i na zużycie energii. Istnieją problemy zdrowotne związane z infiltracją niepożądanych cząsteczek do wewnątrz, jak w przypadku gazu radon.

Ekspozycja na gaz radon ma poważne konsekwencje dla zdrowia. Szacuje się, że między 3 a 14% przypadków raka płuc jest związanych z wdychaniem gazu radon, według danych WHO.

Aby uniknąć zanieczyszczenia wnętrz gazem radon, istnieją dwie metody: wentylacja oraz instalacja bariery antyradonowej. Wiele badań wykazało, że bariery antyradonowe to najskuteczniejsze metody unikania infiltracji tego gazu.

Mając na względzie wszystkie wcześniej wspomniane czynniki: izolacja termiczna, szczelność i ochrona przed gazem radon; można wywnioskować, że systemy poliuretanowe pomagają otrzymać “zdrowe budynki”.

Chcesz wiedziec wiecej na temat radonu?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...