Loft Spray Foam

Korzyści płynące z ciągłej izolacji

Izolacja ciągła polega na użyciu materiału izolacyjnego w taki sposób by nie było szpar ani infiltracji w przegrodzie zewnętrznej budynku. Takie działanie zapewnia wodoszczelność konstrukcji dzięki czemu budynek staje się bezpieczniejszy dla zdrowia i bardziej wydajny.

Wydajność cieplna materiałów izolacyjnych

Współczynnik “R” oznacza opór przepływu ciepła. Ten wskaźnik jest poddawany próbom w laboratoriach i podkreślany w przepisach zalecanych materiałów i systemów izolacyjnych w budownictwie i innych zastosowaniach, jak na przykład przemysłowe.

W rzeczywistości dobry materiał izolacyjny nie zależy tylko od tego współczynnika numerycznego, ale również od sposobu użycia materiału. Efektywność energetyczna budynku zostanie zachwiana jeśli, mimo zastosowania dobrego materiału izolacyjnego termicznie, nie jest on użyty w sposób ciągły i umożliwia łatwe uciekanie energii.

Izolacja nie ciągła a izolacja ciągła

Materiały nie oferujące ciągłej izolacji termicznej, wymagają dodatkowych elementów pomocniczych do pokrycia połączeń, szczelin i przestrzeni, które dopuszczą do przedostania się niepożądanego powietrza do wewnątrz.

Taka technika zwiększa koszty instalacji i utrzymania, a zapewnienie całkowitej wodoszczelności jest trudniejsze. Niekontrolowane wyloty powietrza są zazwyczaj pierwszą przyczyną problemów z wydajnością energetyczną nowopowstałych budynków.

Nieprawidłowe uszczelnienie połączeń może spowodować, że dobre zachowanie materiału jeśli chodzi o przewodność, konwekcję i promieniowanie cieplne zostanie stracone z powodu niepożądanego przepływu powietrza.

Izolacja ciągła unika tego ryzyka. Oprócz oszczędności finansowej dzięki ulepszeniu izolacji, izolacja ciągła zwiększa zdrowotność wnętrza budynku. Stosowanie ciągłej izolacji – takiej jaką oferują systemy poliuretanowe – zmniejsza ryzyko kondensacji, co chroni przed powstawaniem pleśni.

Izolacja ciągła i jej funkcja strukturalna

Systemy ciągłe mają dodatkową zaletę: funkcję strukturalną.

W przypadku systemów poliuretanowych, mają one zdolność do łączenia się z elementem konstrukcyjnym, na który zostaną nałożone. W ten sposób pracują solidarnie z całą strukturą budynku.

Za przykład może posłużyć rehabilitacja pokrycia dachowego systemami poliuretanowymi. Stosując systemy poliuretanowe w celu izolacji pokrycia dachowego w procesie rehabilitacji, zostają rozwiązane istniejące problemy, takie jak źle rozłożone obciążenia lub utrata zachowań mechanicznych elementów pomocniczych pokrycia dachowego, na przykład gwoździ.

 

Nowy blog

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...