Ochrona przeciw gazowi radon w nowym budownictwie

Ochrona przeciw gazowi radon w nowym budownictwie

Według obowiązujących przepisów i standardów dobrego budownictwa, projekt i budowa nowego budynku musi zapewnić użytkownikom, że nie będą narażeni na koncentracje radonu stanowiącą zagrożenie dla zdrowia.

Aby osiągnąć ten cel powstała średnia wartość roczna stężenia radonu, ustanowiona przez Komisję Europejską: 200 Bq/m3.

Po przeanalizowaniu problematyki gazu radon i mając na uwadze najczęstsze punkty dostępu do wnętrza budynku, ustalono, że metodologia na etapie projektu powinna opierać się na trzech elementach: lokalizacja podłoża, analiza rozwiązań i opis punktów konfliktowych.

Rozwiązania dla problemu gazu radon w nowym budownictwie

Po lokalizacji podłoża, można zaliczyć je do konkretnej kategorii ryzyka i podjąć potrzebne działania w celu uniknięcia dostępu gazu do wnętrza budynku mieszkalnego.

Jedne z najskuteczniejszych rozwiązań według badań Instytutu Nauk Budownictwa „Eduardo Torroja” to:

  • Bariera antyradonowa pod posadzką.

Musi to być wodoszczelna bariera, nieprzepuszczająca gazów. Odporna na ruchy mechanicznie i na warunki terenu. Umieszcza się ją pod posadzką piwnicy i po zewnętrznej stronie muru w kontakcie z ziemią.

  • Bariera na płycie betonowej z wentylacją.

Musi to być wodoszczelna bariera, nieprzepuszczająca gazów. Odporna na ruchy mechanicznie i na warunki terenu. Umieszcza się ją na powierzchni płyty betonowej. Można wzmocnić jej działanie poprzez wentylację naturalną lub sztuczną, w zależności od warunków danego obszaru.

  • Wydobycie gazu radon z ziemi

W przypadku nowego budownictwa, czasami jest możliwość wydobycia gazu radon z ziemi i wypuszczenia go na powierzchnię. Należy przy tym jak najbardziej unikać kontaktu gazu z budynkiem. Mimo tego, nadal istnieje potrzeba bariery przeciw radonowi.

Systemy poliuretanowe zaprojektowane jako bariera antyradonowa

Najlepsze materiały do tworzenia barier antyradonowych powinny spełniać trzy warunki:

  1. Wodoszczelność. Materiały zapewniające brak przepuszczania niepożądanych gazów. W tym przypadku, radonu.
  2. Ciągłość. W celu uniknięcia punktów konfliktowych jak połączenia i konieczności uszczelniania.
  3. Dopasowalność. Materiały dopasowujące się do przylegającego terenu i wytrzymałe na ruchy mechaniczne.

W kolejnym opisie konstrukcyjnym można zaobserwować jak gaz radon może przedostać się z łatwością przez bariery, które wymagają dylatacji i tworzą połączenia. Mimo tego, zaprojektowany poliuretan przedstawia się jako skuteczny system barier antyradonowych w nowym budownictwie.

Mimo tego, zaprojektowany poliuretan przedstawia się jako skuteczny system barier antyradonowych w nowym budownictwie.

Bariera przeciw gazowi radon firmy Synthesia Internacional

Stworzyliśmy system poliuretanowy działający jak bariera antyradonowa:

Chcesz wiedziec wiecej na temat radonu?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...