Ochrona przed gazem radon w budynku: ramy prawne

Ochrona przed gazem radon w budynku: ramy prawne

Wiele obowiązujących przepisów stanowi o obowiązku zapewnienia minimum jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa wewnątrz budynków. W treści tych projektów ochrona przeciw gazowi radon nie ma jeszcze swojej własnej ustawy.

Gaz radon w budownictwie

Krótko podsumowując poprzednie artykuły poświęcone gazowi radon w budownictwie: radon to gaz radioaktywny pochodzący ze skalistego podłoża. Ponieważ jest bezbarwny i bezzapachowy, trudno go wykryć i gromadzi się wewnątrz budynków i zamkniętych przestrzeni, będąc potencjalnym ryzykiem dla zdrowia ludzkiego.

Dostęp gazu radon do wnętrza budynku  może nastąpić różnymi drogami: szpary w fasadzie – jeśli powietrze na zewnątrz jest zanieczyszczone -, mury piwnicy– jeśli nie są wystarczająco wodoszczelne – lub podłoga będąca w kontakcie z ziemią – jeśli brak bariery antyradonowej-.

Międzynarodowe ramy prawne

W celu obniżenia ryzyka zachorowań na raka płuc związanego z radonem, Komisja Europejska, w Euratom 90/143, zaleca by nie przekraczano stężenia radonu 400 Bq/m3 w istniejących budynkach i 200 Bq/m3 w nowych budynkach.

Istnieje konsensus w międzynarodowej wspólnocie naukowej, według którego najbardziej znaczące czynniki dla koncentracji radonu we wnętrzach mogą być podzielone na trzy typy:

  1. Czynniki geologiczne: koncentracja gazu radon w ziemi, stopień kruszenia, i przepuszczalności powietrza;
  2. Czynniki konstrukcyjne: istnienie piwnicy lub rur i zbiorników sanitarnych, obecność barier przeciw gazowi radon i/lub wentylacji, elementów konstrukcyjnych;
  3. Czynniki atmosferyczne: różnice ciśnienia między gazem obecnym w terenie i w powietrzu, opady, temperatura, wiatr.

Ogólnie, w dużej ilości krajów ustala się maksymalny dopuszczalny poziom koncentracji radonu wewnątrz budynków i tworzone są przewodniki na temat oceny ryzyka i jak je rozwiązać, podkreślając znaczenie działań zapobiegających.

Ochrona przed gazem radon w budynkach

Ochrona przed gazem radon w nowym budownictwie

Istnieją dwa sposoby na przedstawienie problemu gazu radon w nowym budownictwie: ochrona przed gazem istniejącym w bezpośrednim sąsiedztwie domu lub unikanie, żeby gaz przedostał się przez przegrodę zewnętrzną budynku.

Możliwe rozwiązania to:

  • Eliminacja gazów pochodzących z ziemi, na przykład, wentylowane rury i zbiorniki podwieszane.
  • Wprowadzenie barier antyradonowych w elementach konstrukcyjnych przegrody zewnętrznej.

 

Ochrona przeciw gazowi radon w istniejących już budynkach

Po przestudiowaniu problematyki, możliwe rozwiązania to:

  • Uszczelnianie połączeń, pęknięć i przepływu instalacyjnego
  • Izolacja podziemnych pomieszczeń, na przykład piwnic i garaży.
  • Instalacja systemu mechanicznej wentylacji w dotkniętych problemem pomieszczeniach
  • Stosowanie barier antyradonowych w kontakcie z ziemią

Bariera przeciw gazowi radon firmy Synthesia Internacional

Stworzyliśmy system poliuretanowy działający jak bariera antyradonowa. Zamów więcej informacji na swój email (informacja w języku angielskim).

 

Chcesz wiedziec wiecej na temat radonu?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...