gaz radon

Ochrona przed gazem radon w istniejących budynkach

W poprzednich artykułach zdefiniowano rozwiązania konstrukcyjne do walki z gazem radon w nowym budownictwie. W przypadku spotkania się problematyką gazu radon we wzniesionych już budynkach, istnieją dwie metody na jej rozwiązanie: wentylacja lub izolacja.

Część następujących informacji pochodzi z pracy doktorskiej Doktora Borja Frutos Vázquez: Badanie doświadczalne na temat skuteczności i trwałości różnych rozwiązań konstrukcyjnych w celu redukcji stężenia gazu radon w budynkach.

Pozostałe informacje pochodzą z badań przeprowadzonych przez Synthesia Internacional o systemie poliuretanowym S-35RGB-ECO, bariera antyradonowa z poliuretanu. 

gaz radon

Rozwiązania konstrukcyjne aby zredukować gaz radon wewnątrz istniejącego już budynku

Istnieją dwie metody na redukcję gazu radon wewnątrz już wzniesionego budynku: wentylacja i instalacja barier antyradonowych.

Metody wentylacyjne w walce z gazem radon

Środki naprawcze związane z wentylacją jakie można zastosować w przypadku już wzniesionego budynku to:

 • Ekstrakcja Naturalna poprzez studzienkę Centralną i Zewnętrzną,
 • Ekstrakcja Naturalna poprzez Studzienkę Centralą,
 • Ekstrakcja Naturalna poprzez Studzienkę Zewnętrzną

Inne metody uznane za “nienaprawcze” ale związane z ekstrakcją gazu to:

 • Ekstrakcja Wymuszona (56 W) poprzez 1 Studzienkę (Centralną)
 • Ekstrakcja Wymuszona (80 W) poprzez 1 Studzienkę
 • Ekstrakcja Wymuszona (80 W) poprzez 1 Studzienkę (Zewnętrzną)
 • Presuryzacja (80 W) poprzez 1 Studzienkę
 • Ekstrakcja Wymuszona (80 W) powietrza z poziomu piwnicy
 • Ekstrakcja wymuszona (80 W) powietrza z poziomu piwnicy (przypominamy, że jest to główny poziom, przez który radon przedostaje się do wnętrza budynku).

Podejmowanie tych środków redukuje obecność radonu wewnątrz budynku, jak można zaobserwować na poniższym rysunku.

Wszystkie metody wentylacyjne prezentują optymistyczne rezultaty w redukcji obecności gazu radon.

Bariery antyradonowe z poliuretanu

W wielu badaniach stosuje się bariery antyradonowe z poliuretanu jako alternatywę dla wentylacji. Otrzymane wyniki to przykład wodoszczelnej mocy tego materiału.

Na poniższym wykresie możemy zaobserwować jak z sytuacji początkowej stężenia gazu radon 39.385 Bq/m3 na poziomie piwnicy i 6.855 Bq/m3 na parterze, otrzymuje się redukcję jego stężenia odpowiednio do 1.446 Bq/m3 i 434 Bq/m3 przy zastosowaniu bariery antyradonowej z poliuretanu o gęstości 1.000kg/m3.

(Nie należy zapominać również, że poliuretan oferuje działanie izolacyjne termicznie, czego nie może zapewnić ekstrakcja powietrza ani wentylacja.)

Bariera antyradonowa z poliuretanu: przykład systemu S-35RGB-ECO

Poniżej można zapoznać się z właściwościami systemu poliuretanowego S-35RGB- ECO:

 • Stworzony w ekologiczny sposób (nie HFC).
 • Owspółczynniku przewodności cieplnej 0.020W/mK – 0.027W/mK.
 • Oreakcji na ogień Euroclass E.
 • O znakomitym zachowaniu jako bariera antyradonowa według badań wyszczególnionych w dokumencie.

 

film-izolacja-eco-poliuretanu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...