Reakcja na ogień przegród zewnętrzych deck z izolacją z poliuretanu

Reakcja na ogień przegród zewnętrzych deck z izolacją z poliuretanu

Jadnym z głównych błędów popełnianych przy ocenie odporności materiałów konstrukcyjnych na ogień jest analizowanie ich oddzielnie bez ogólnego oglądu struktury całości. Jak dowiodły różnorodne badania, na przykład to przeprowadzone przez ANPE (Hiszpańskie Narodowe Stowarzyszenie Nauczycieli) i PU EUROPE w laboratorium LS Fire Testing Institute, ważna jest ocena kompletu rozwiązań konstrukcyjnych i końcowe zastosowanie produktów w celu otrzymania wartości zgodnych z rzeczywistością.

Reprodukcja rzeczywistego zachowania materiałów w kontakcie z ogniem

Próba B-Roof jest zorientowana na spełnienie międzynarodowych przepisów dotyczących zachowania przegród bocznych i ich pokryć w kontakcie z ogniem pochodzącym z zewnątrz. Celem klasyfikacji uzyskanej w próbie B-Roof jest przekazanie realnej informacji dotyczącej reakcji na ogień materiałów w przypadku prawdziwego pożaru.

W przeciwieństwie do innych klasyfikacji, w próbie B-Roof symulowany jest efekt powietrza (determinujący dla powstawania pożarów przegród zewnętrznych) i ustawiana jest nieprzepuszczalna dla wody membrana organiczna nad materiałem (w celu symulacji rzeczywistego stanu w budynku). Jeśli analizujemy jedynie klasyfikacje stworzone przy próbach ogniowych na nagich produktach zamiast na ich ostateczej pozycji, traktujemy problem w sposób niekompletny, który nie odzwierciedla rzeczywistości konstrukcji.

Różnice w zachowaniu pomiędzy przegrodami zewnętrznymi Deck z wełny mineralnej i poliuretanu

Biorąc pod uwagę klasyfikację bezpieczeństwa pożarowego ustaloną w przepisach, wełna mineralna otrzymuje wyższą klasyfikację (A1) niż poliuretan (B-s1,d0). Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że systemy poliuretanowe klasyfikuje się jako materiał palny.

Mimo wszystko, poddając oba materiały próbie B-Roof, przegrody zewnętrzne Deck z poliuretanu utrzymały się poniżej wyznaczonej granicy, czyli zachowały bezpieczeństwo pożarowe, podczas gdy przegrody zewnętrzne Deck z wełny mineralnej nie uniknęły przenikania ognia, a nawet pomogły w jego utrzymaniu się w przegrodzie zewnętrznej. W dużej mierze ma to związek z powstającym “efektem kominka”.

Niebezpieczeństwo efektu kominka

Reakcja na ogień przegród zewnętrzych deck z izolacją z poliuretanuProdukty z wełny mineralnej nie są palne ale włókniste, to powoduje, że kiedy zostają poddane próbie B-Roof i symulowane są wiatry, ich struktura pozwala na cyrkulację powietrza przez szpary w przegrodzie zewnętrznej Deck. To z kolei generuje efekt kominka, który podsyca ogień i roznieca go przez nieprzepuszczalną membranę. Ten fenomen tłumaczy dlaczego przegrody zewnętrzne deck z wełny mineralnej mają gorsze reakcje na ogień niż te wykonane z systemów poliuratanowych.

 

 

Chcesz obejrzeć trzy filmy obrazujące testy ANPE i PU Europe porównujące reakcję na ogień poliuretanu oraz włókna mineralnego? Pobierz je teraz.

ogien-poliuretanu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...